สารจับใบ 1 ลิตร

คุณสมบัติสินค้า:

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ชนิดเข้มข้นไม่มีประจุ (non ionic) ไม่เป็นอันตรายต่อใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ จึงช่วยให้สารต่างๆ กระจายตัวและ เปียกพื้นผิวได้ง่าย สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ตรา อีซี่ สำหรับผสมน้ำฉีดพ่นร่วมกับชีวภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา, เชื้อราบิววาเรีย, เชื้อราเมธาไรเซียม, เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส เชื้อแบคทีเรียบีที รวมถึงเชื้อ จุลินทรีย์อื่นๆ รวงปุ๋ยทางใบทุกชนิด สารกำจัดวัชพืช และสารกำจัดศัตรูพืชทุกชนิด สารจับใบมีส่วนผสมของคีเลทจากธรรมชาติ มีส่วนช่วยทำให้สารต่างๆ ที่เป็นเคมีปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืชซึมผ่านชั้นไขมันพืชอย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายไขมันบนใบพืช ปกติพืชจะมีไขมันเคลือบใบ บางชนิดจะเคลือบอยู่ที่ผิวของผลไม้ใบไม้และก้าน ไขมันเหล่านี้ ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำของพืช ป้องกันการทำลายจากเชื้อราและแมลงศัตรูพืชขนาดเล็ก ป้องกันความร้อนและรังสี แต่สารจับใบบางชนิดใช้เคมีกำจัดคราบไขมันผสมอยู่ในปริมาณมาก เมื่อผสมใช้ สารเคมีเหล่านั้นจะทำลายไขมันพืชทำให้ใบพืชถูกทำลายและเสียหายในเวลาต่อมาเมื่อใช้ต่อเนื่อง เชื้อโรคพืชจึงเข้าทำลายได้ง่ายเนื่องจากระบบป้องตัวของพืชกันถูกทำลายไปแล้ว

หมวดหมู่ : Bio products

Share

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ตราอีซี่
เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู
สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ตราอีซี่ คือ สารเสริมประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น ช่วยให้สารเคมีทางการเกษตร สำหรับฉีดพ่นชนิด ต่างๆ เช่น สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย หรือฮอร์โมนทำงานได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสารเสริมประสิทธิภาพ  มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic Surfactant) จึงช่วยให้สารต่างๆ เปียกพื้นผิวง่าย กระจายตัวได้ดีขึ้น สามารถควบคุมพื้นที่บนใบพืชได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการซึมผ่านผิวใบทำให้พืชได้รับประสิทธิผลจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงสุด

คุณสมบัติเด่นของอีซี่
แห้งเร็ว ลดการสูญเสียเนื่องจากการชะล้างของฝน
ไม่ทำลายใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
ช่วยลดการใช้ตัวยาได้กว่า 40% ลดต้นทุนปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืช
เกาะติดใบพืช ผิวหรือขนของแมลง และสปอร์เชื้อรา ทำให้เปียกได้ทั่วถึงมากขึ้น
ช่วยให้ตัวยาแทรกซึมเข้าใสเซลล์ใบพืช แผ่กระจายทั่วใบพืช และตัวแมลงศัตรูพืช
วิธีใช้
ใช้ได้กับพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด ใช้สำหรับผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์เป็นตัวสุดท้าย หลังจากที่ผสมสารกำจัดศัตรูพืชหรือปุ๋ยทางใบรวมตัวกับน้ำดีแล้ว ตามอัตราดังนี้

อัตราการใช้สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์/ ต่อน้ำ 20 ลิตร

 สารกำจัดแมลง
3-5 ซีซี.

  สารกำจัดวัชพืช
  3-5 ซีซี.

  สารกำจัดโรคพืช
 3-5 ซีซี.

ปุ๋ยทางใบ ฮาร์โมน และอาหารเสริม

3-5 ซีซี.

ทำไม? ต้องใช้สารจับใบที่มีสารคีเลทเป็นส่วนประกอบ

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ทำหน้าที่ ช่วยในการยึดเกาะพื้นผิว ทำให้น้ำแผ่กว้าง จับใบแล้วดูดซึมเข้าสู่ใบ กิ่ง ก้าน ต้น และผลได้ดีและเร็วขึ้น ทำให้ละอองน้ำยามีขนาดเล็ก กระจายทั่วถึงได้ดี และแห้งเร็วกว่าปกติ เป็นการทำให้ปุ๋ย ฮอร์โมน และยาเคมี ได้แสดงประสิทธิผล เรียกได้ว่าเต็ม 100 ลดการสูญเสียของสารอินทรีย์ทางการเกษตร เนื่องการการชะล้างของฝนหรือน้ำ ป้องกันการอุดตันของหัวฉีด “สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ตราอีซี่ เข้มข้นทุกหยด เกาะติดทุกอณู”  มีคุณสมบัติเป็นสารประเภทลดแรงตึงผิวจึงช่วยให้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ ซึมลึกลงพื้นผิวได้ง่าย กระจายตัวได้ดีขึ้น ควบคุมพื้นที่บนใบพืช กิ่ง ก้าน ดอกและผลได้อย่างทั่วถึง บนผิวใบทำให้พืชได้รับประสิทธิผลจากการใช้สารชีวภัณฑ์ทางการเกษตรสูงสุด แทรกซึมลงสู่หน้าดิน กรณีที่ดินมีการอัดตัวเป็นดินแข็ง น้ำซึมไหลผ่านยาก สามารถลดแรงตึงผิวของน้ำและทำให้ดินมีความเปียกมากขึ้น แมลงศัตรูพืชทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีกได้นานพอที่เชื้อชีวภัณฑ์จะสามารถเจาะทำทำลายตัวแมลงได้
ใช้ได้กับปุ๋ยชนิดใด?
สารกำจัดแมลง ชีวภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา, เชื้อราบิววาเรีย, เชื้อราบาซิลลัส,  เชื้อแบคทีเรียบีที, เชื้อแบคทีเรียบีเอสเชื้อจุลินทรีย์ เต่างๆ
สารกำจัดวัชพืช
สารป้องกันกำจัดโรคพืช
ปุ๋ยทางใบ ฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆ
การเก็บรักษา
การเก็บรักษาโดยเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิปกติ ไม่ให้ถูกความชื้นและแสงแดด สามารถเก็บไว้ได้นานประมาณ 2 ปี

ข้อควรแนะนำ
สามารถใช้ร่วมกับสารเคมี ปุ๋ยหรือฮอร์โมนพืช ซึมผ่านชั้นไขมันพืชอย่างง่ายดายโดยไม่ทำลายไขมันบนใบพืช

ปริมาตร 1 ลิตร

Powered by MakeWebEasy.com