ปุ๋ยเกล็ดเมก้าซอล-เค สูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโลกรัม

คุณสมบัติสินค้า:

ปุ๋ยเกล็ดโพแทสเซียมซัลเฟต เมก้าซอล-เค สูตร 0-0-50 ยี่ห้อเวสโก้ ขนาด 1 กิโกกรัม สูตรสำหรับทำผลให้หวาน

หมวดหมู่ : Substrate Fertilizer Chemical

Share

ปุ๋ยเกล็ดเมก้าซอล-เค สูตร 0-0-50 ขนาด 1 กิโกกรัม สูตรสำหรับทำผลให้หวาน

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับพืชทั่วไป ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาการใช้ 

1.ไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง น้อยหน่า มังคุด องุ่น ลางสาด ลองกอง และอื่น ๆ ใช้อัตราต้นละ 300-600 กรัม โดยใส่ตามแนวรัศมีพุ่มใบหลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่อายุของไม้ผลแต่ละชนิด

2.พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด แห้วจีน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฝ้าย อ้อย ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า ในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถวพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

สำหรับอ้อย ใช้ในอัตราไร่ละ 25-30 กิโลกรัม เมื่อต้นอ้อยอายุประมาณ 4 เดือน หรือกำลังย่างปล้อง โดยหยอดเป็นแถวทั้งสองข้างของแถวต้นอ้อย หรือหว่านเข้าบริเวณ โคนต้นอ้อย

สำหรับเมล่อน ใช้ผสมน้ำปล่อยไปตามท่อน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบในช่วงก่อนตัดผลประมาณ 10-15 วัน

3.ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ โดยผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0 46-0-0 0-20-0 0-46-0 เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการผสมปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าในดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว

Powered by MakeWebEasy.com