ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

คุณสมบัติสินค้า:

ปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา (Vermicompost plus Trichoderma) “ไส้เดือนดิน” ไม่ใช่แค่สิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ๆ ที่อยู่ในผืนดินทั่วไป แต่ไส้เดือนเปรียบเสมือนเพื่อนในไร่ ที่ทำหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศ สร้างอินทรียสาร และมีส่วนช่วยทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น โดยการเคลื่อนที่ชอนไชในดินทำให้ดินร่วนซุย เกิดช่องว่าง และเพิ่มปริมาณออกซิเจน ทำให้การระบายน้ำและอากาศไปสู่ดินได้ดีขึ้น เพราะไส้เดือนสามารถชอนไชลงใต้ดินได้ลึกกว่า 20 เมตร ซึ่งเป็นการไถพรวนทางธรรมชาติ ที่เครื่องจักรกลทางการเกษตรไม่สามารถทำได้

หมวดหมู่ : Organic products

Share

ประโยชน์ของปุ๋ยมูลไส้เดือนผสมไตรโคเดอร์มา

- ช่วยป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อโรคในดิน
- ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
- เพิ่มเม็ดดิน ช่วยให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำและอากาศได้ดี
- ช่วยให้ดินดูดซับน้ำได้ดี เก็บกักความชื้นได้นาน
- ทำให้รากพืชแพร่กระจายในดินได้กว้าง
- ลดการสูญเสียธาตุอาหารในดิน

วิธีการใช้

พืชในกระถาง อัตราการใช้ 1 กำมือ/กระถางกว้าง 1 ฟุต วิธีการใช้ โรยในกระถางทุก 2 สัปดาห์

พืชต้นใหญ่ อัตราการใช้1 กก./ทรงพุ่มรัศมี 1 เมตร วิธีการใช้ โรยทั่วทรงพุ่มทุก 1 เดือน

พืชยกร่องปลูก อัตราการใช้ 1 กก./พื้นที่ 10 ตารางเมตร วิธีการใช้ โรยให้ทั่วแปลงก่อนปลูก

ปริมาณสุทธิ 1000 กรัม

Powered by MakeWebEasy.com