ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด แคลเซียมไนเตรท 15-0-0 ขนาด 1 กก.

คุณสมบัติสินค้า:

ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด แคลเซียมไนเตรท 15-0-0 บำรุงใบและต้น ขนาด 1 กก. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 เวสโก้-แคลเซียมไนเตรท เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้ ไนโตรเจนทั้งหมด 15% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 0% โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ 0% ปริมาณธาตุอาหารรอง แคลเซียม 24%

หมวดหมู่ : Substrate Fertilizer Chemical

Share

ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด แคลเซียมไนเตรท 15-0-0 บำรุงใบและต้น ขนาด 1 กก.

ปุ๋ยเคมีสูตร 15-0-0 เวสโก้-แคลเซียมไนเตรท

เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)                           15%

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(P2 O5)          0%

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)             0%

ปริมาณธาตุอาหารรอง

แคลเซียม (CaO)                                   24%

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ พืชสวน ผลไม้ ไม้ยืนต้น

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

เนื่องจากปุ๋ยเคมีแคลเซียมไนเตรท(15-0-0) ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ผสมกับปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทชในอัตราส่วนที่เพียงพอกับพืชที่ละชนิดด้วย หรือใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีแต่งหน้าเท่านั้น พืชผัก เช่น คุน้า ผักกาดขาวปลี หอม กระเทียม พรอก มะเขือ ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 70-80 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควรแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใส่รองพื้น จำนวนครึ่งหนึ่ง และครั้งที่สองใส่ห่างจากครั้งแรกประมาณ 30-40 วัน

                โดยใส่แต่งหน้าพืชไร่ พืชสวน ใช้กับพืชต้นยังเล็กอยู่ และต้องการเร่งให้โตเร็ว หรือพืชที่ขาดธาตุนี้ใช้เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับข้าวโพดใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ครั้งเดียวหรือแบ่งใส่ก็ได้ ในดินเหนียวแต่ในดินทรายต้องแบ่งใส่ ใช้เป็นปุ๋ยเคมีสำหรับสับปะรดในอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อนใส่ปุ๋ยเคมีทุกครั้งควรดายหญ้าออกให้หมดเสียก่อน ควรใส่ระหว่างแถวหรือรอบๆ  โคนต้นให้ห่างจากโคนต้นพอสมควร และควรกลบดินหลังจากการใส่ปุ๋ย

                ไม้ผล ใช้กับไม้ผลที่ต้นยังเล็ก และต้องการเร่งให้โตเร็วขึ้น หรือจากตกแต่งกิ่ง หรือไม้ผลที่ขาดธาตุนี้ เช่น ส้ม เงาะ ทุเรียน มังคุด น้อยหน่า ขนุน พุทรา ไม้ผลที่ยังไม่ให้ผล ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 300-600 กรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่สองครั้ง ทั้งนี้ต้องแล้วแต่สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นเกณฑ์ หากเป็นไม้ผลทีให้ผลแล้วปุ๋ยเคมีอัตรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง การใส่ควรใส่ในแนวพุ่มใบ อย่าให้กระทบกระเทือนราก

คำแนะนำ ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1.       ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

2.       ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลมดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างน้อยๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

3.       ควรหมั่นดูแล ป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

4.       ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

Powered by MakeWebEasy.com